Levevis

Livsstil: typisk for specifikke historiske socioøkonomiske relationer og den måde at former for individuelle og kollektive menneskelige aktiviteter kendetegnende træk ved sin adfærd, kommunikation, måde at tænke på.